Publicaties

Aanschaf


  • De Rottweiler is een meer dan middelgrote hond, met een stoer uiterlijk. Hij is erg schrander, buitengewoon aanhankelijk, werklustig, volgzaam en onomkoopbaar. De hond heeft een grote lichaamskracht en een goed uithoudingsvermogen. Als u er aan denkt een Rottweiler aan te schaffen moet u zich goed afvragen of u veel tijd en aandacht aan de hond kunt besteden en of u dat ook wilt en gaat doen.

  • Een Rottweiler wordt niet snel onrustig. Vanwege zijn 'gezonde verstand' en gelijkmatige humeur is de Rottweiler naast een uitstekende waker ook een goede kameraad voor de mens. Hij is ook vriendelijk tegenover andere huisdieren en een plezierige speelgenoot voor kinderen.

  • Om optimaal te genieten van de Rottweiler heeft hij wel een baas nodig die een zeker overwicht heeft. Die consequent is, natuurlijk zonder hard en ruw te zijn. U moet vriendelijk met de hond omgaan, maar u moet hem wel duidelijk maken dat u de baas bent.

  • Om aan de Rottweiler een echte gezinshond te hebben is de opvoeding en socialisatie van groot belang. Deze opvoeding en socialisatie geldt niet alleen de hond, maar ook voor de overige gezinsleden. Iedereen moet weten wat wel kan en mag en wat niet. U moet er voor zorgen dat u uw hond opvoedt in een stabiele liefdevolle omgeving waarbij het belangrijk is dat u uw hond leert omgaan met allerlei verschillende omstandigheden. Door deze opvoeding wordt uw hond zeker van zichzelf en hoeft hij zich niet druk te maken om allerlei kleinigheden. Daardoor zal uw hond uitgroeien tot een gezinslid met plezier in het leven en zal hij u en alle gezinsleden met veel liefde plezieren.

  • Een Rottweiler wil heel graag voor u werken. Hij is erg leergierig en schrander. Niet iedere Rottweiler doet graag aan pakwerk. Gewoon een aantal cursussen gedrag en gehoorzaamheid volgen vindt de Rottweiler vaak ook heel erg leuk. Daarnaast kunt u ook africhtingcursussen volgen. Het allerbelangrijkste is dat u en uw hond plezier hebben in alles wat jullie samen doen. Een Rottweiler heeft liever meer dan een dagelijkse boswandeling of een uurtje spelen met de honden uit de buurt: hij wil graag wat voor u doen.

  • Een goed opgevoede Rottweiler, die zijn energie voldoende kwijt kan, zal een trouwe, rustige en waakzame huisgenoot zijn, die bedaard zijn eigen gang gaat en niet snel uit zijn evenwicht zal raken.

  • De keus voor een reu of teef is heel persoonlijk. Een reu heeft over het algemeen meer leiding nodig, omdat hij wat dominanter gedrag kan vertonen. Dat wil zeggen dat hij probeert de baas te spelen over andere honden en, mogelijk ook over mensen. In de natuur is de meest dominante hond (of wolf) altijd de leider van de roedel (de groep waarin de dieren leven). In veel gevallen is dat een reu. Een teef is vaak meer op de baas gericht. Zij ziet hem namelijk als leider van de roedel. Bij een nest met puppies herkent u vaak meteen de bazige, de ondernemende en de voorzichtige types. In ieder geval kunnen wij met een week of 5 à 6 de verschillen in de pups duidelijk merken en u hierover informeren.

  • Wanneer teefjes geslachtsrijp zijn, worden ze loops. De loopsheid vindt gemiddeld twee keer per jaar plaats en duurt ongeveer twee tot drie weken. Het is de vruchtbare periode, waarin een teef drachtig kan worden. Vooral in de tweede helft van de loopsheid zal ze op zoek gaan naar een reu. Dan kan ze ook gedekt worden. Een reu laat meer mannetjesgedrag zien als hij geslachtsrijp is. Hij maakt andere honden duidelijk wat zijn territorium is door vaak en op zoveel mogelijk plaatsen te plassen. Ook is hij meestal moeilijk te houden met een loopse teef in de buurt. Wat de algemene verzorging betreft, is er weinig verschil tussen een reu en een teef.

  • Een Rottweiler kan 10 tot 12 jaar oud worden, soms zelfs nog ouder. Helaas worden ze dat niet allemaal. Vaak blijven ze tot het laatst actief en speels. Bij de overweging om een Rottweiler aan te schaffen zult u er dus rekening mee moeten dat u gedurende een lange tijd veel bezig zult zijn met een Rottweiler.


VOOR U EEN HOND AANSCHAFT REALISEER U DAN GOED DAT U EEN HOND KOOPT VOOR HET LEVEN EN NIET VOOR EVEN!!


Share our website

Quicklinks